Menu
Categories
phiếu chi 133
Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho mới nhất
December 28, 2016 Tài liệu kế toán mới nhất

Đây là mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho mới nhất mới được Bộ Tài Chính ban hành cuối năm 2016. Các cần tải mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho file Doc thì tải tại đây nhé.

Báo cáo tổng hợp tồn kho là báo cáo được lập để xác nhận thành văn bản số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư tồn kho trong kì theo tháng hoặc năm. Dưới đây là mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho được Trung Tâm Kế Toán Hà Nội đánh giá là rất đơn giản và tiện lợi.

mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho

Hình ảnh thật mẫu báo cáo tồn kho

Mẫu báo cáo tồn kho này dùng cho báo cáo tồn kho tháng, báo cáo tồn kho quý và báo cáo tồn kho năm. Với các doanh nghiệp có đủ nhân lực hoặc số lượng hàng hóa, nguyệt vật liệu quá nhiều muốn kiểm soát kỹ thì có thể dùng để báo cáo tồn kho tuần.

Down mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho mới nhất: Tại Đây

Tài liệu được tìm kiếm như là:

  • Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho mới nhất
  • Mẫu báo cáo tổng hợp tồn kho 2016
  • Báo cáo tồn kho tháng
  • Báo cáo tồn kho năm
  • Tải mẫu báo cáo tồn kho

Bài viết liên quan:

Comments

comments

Comments are closed
*