Menu
Categories
Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
June 17, 2015 Tài liệu kế toán mới nhất

Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính gồm những báo cáo nào? Bộ Báo cáo tài chính đầy đủ gồm những gì? Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ ra sao?

Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

Trên đây là những câu hỏi của rất nhiều bạn kế toán cũng như các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập. Hôm nay, Kế toán Hà Nội sẽ chia sẻ đến các bạn Danh mục các báo cáo trong báo cáo tài chính cũng như chia sẻ luôn tới các bạn Mẫu các báo cáo do Bộ Tài Chính ban hành như Báo cáo cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ…

Các bạn có thể xem ảnh dưới về Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính nhé

Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính do Bộ Tài Chính ban hành

Các biểu mẫu báo cáo kế toán chia sẻ trong bộ tài liệu gồm:

  1. Bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B01-DNN
  2. Bảng Cân đối tài khoản – Mẫu số F01-DNN
  3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số B02-DNN
  4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ – Mẫu số B03-DNN
  5. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu số B09-DNN

Trong tài liệu chia sẻ này Kế Toán Hà Nội chia sẻ đến các bạn các mẫu báo cáo kế toán được trình bày trong văn bản WORD. Các bạn có thể tải về dùng ngay nhé.

Các bạn có thể TẢI Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính TẠI ĐÂY: ⇓ Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

Ngoài tài liệu này các bạn quân tâm đến kế toán có thể xem thêm rất nhiều tài liệu bổ ích khác như: Thông tư, nghị định, mẫu biểu, hướng dẫn thuế, kỹ năng kế toán và chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán trong mục TÀI LIỆU KẾ TOÁN nhé.

Bài viết liên quan:

Comments

comments

Leave a Reply
*