Menu
Categories
kế toán xây dựng
Cách sử dụng giấy nộp tiền nộp lệ phí môn bài mới nhất
January 6, 2017 Tài liệu kế toán mới nhất

Cách sử dụng giấy nộp tiền nộp lệ phí môn bài như thế nào? Hướng dẫn sử dụng giấy nộp tiền lệ phí môn bài vào ngân sách nhà nước ra sao. Nếu bạn đang có những thắc mắc này thì chí ý bài viết dưới đây.

* Tài liệu này được sưu tập biên soạn bởi Trung tâm Kế Toán Hà Nội 

Để thực hiện nộp tiền và lập tờ khai thuế môn bài mới nhất này các bạn truy cập vào website nộp thuế qua mạng của tổng cục thế như sau: nhantokhai.gdt.gov.vn

 1. Đối với khoản nộp NSNN cho nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước:

Khi NNT nộp cho các khoản nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước, Ngân hàng ghi thông tin hạch toán trên Giấy nộp tiền vào NSNN (C1-02/NS) theo tiểu mục cũ như sau:

Mục 1800 – Thuế môn bài

+ Tiểu mục 1801 – Bậc 1;

+ Tiểu mục 1802 – Bậc 2;

+ Tiểu mục 1803 – Bậc 3;

+ Tiểu mục 1804 – Bậc 4;

+ Tiểu mục 1805 – Bậc 5;

+ Tiểu mục 1806 – Bậc 6;

+ Tiểu mục 1849 – Khác.

 Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền”.

 • Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền.

nộp tiền lệ phí thuế môn bài

GNT lệ phí môn bài

Bước 2: Tại cứu danh mục tại textbox Nội dung kinh tế: NNT chọn tra cứu danh mục NDKT

 • Nhấn nút : để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu NNT muốn tìm kiếm.
 • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT

nộp tiền ngân sách

 • NNT chọn mục NDKT cần tra cứu
 • Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

lệ phí thuế môn bài

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành

chi tiết giấy nộp tiền lệ phí môn bài

Bước 4: Nhấn nút “Trình ký

 • Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).
 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GNT không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.
 • Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi.
 • Nhấn “Cancel”: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp

 • Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.
 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.
 • Nhấn “OK

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.
 • Chọn nút ‘Bỏ qua’, hệ thống hủy việc ký điện tử và gửi GNT tới cơ quan thuế.
 • Nhấn “Cancel

– Hệ thống hủy việc ký và nộp GNT tới cơ quan thuế.

 1. Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017:

Khi NNT nộp lệ phí môn bài 2017 vào NSNN, Ngân hàng ghi thông tin hạch toán trên Giấy nộp tiền vào NSNN (C1-02/NS) theo tiểu mục mới như sau:

– Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.

– Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.

– Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ  phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.

 Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền”.

 • Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền.

Bước 2: Tại cứu danh mục tại textbox Nội dung kinh tế: NNT chọn tra cứu danh mục NDKT

 • Nhấn nút : để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu NNT muốn tìm kiếm.
 • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT
 • NNT chọn mục NDKT cần tra cứu
 • Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành

Bước 4: Nhấn nút “Trình ký

 • Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).
 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GNT không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.
 • Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi.
 • Nhấn “Cancel”: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp

 • Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.
 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.
 • Nhấn “OK

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.
 • Chọn nút ‘Bỏ qua’, hệ thống hủy việc ký điện tử và gửi GNT tới cơ quan thuế.
 • Nhấn “Cancel

– Hệ thống hủy việc ký và nộp GNT tới cơ quan thuế.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về cách sử dụng giấy nộp tiền (GNT) nộp lệ phí thuế môn bài vào ngân sách nhà nước. Các bạn nếu có thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới

Bài viết liên quan:

Comments

comments

Comments are closed
*